ข้าวมันไก่นายเขียว

ข้าวมันไก่นายเขียว

อ่อนนุช 31/2 ถ.สุขุมวิท 77, Bangkok, 10250, Thailand

Categories
Working hours
About ที่อยู่ อ่อนุช 31/1 เปิด 17.00 น. - ปิด 02.00 น. เบอร์โทร 087-977-9071
Description ที่อยู่ อ่อนุช 31/1 เปิด 17.00 น. - ปิด 02.00 น. เบอร์โทร 087-977-9071
  • อ่อนนุช 31/2 ถ.สุขุมวิท 77, Bangkok, 10250, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby