สถานีพัฒนาที่ดิน กำแพงเพชร

สถานีพัฒนาที่ดิน กำแพงเพชร

Nakhon Chum, 62000, Thailand