งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง, Nakhon Ratchasima, 30000, Thailand

Categories
Working hours
Mission งานทะเบียนและประมวลผล มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสุนนการศึกษา บริหารจัดการในด้านงานลงทะเบียนวิชา งานประมวลผลและสถิติ งานผู้สำเร็จการศึกษาและออกเอกสารทางการศึกษา ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานภายนอก
Description มุ่งมั่นให้บริการตามหลักธรรมภิบาล เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว มีมาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
Founded 24 เมษายน 2007
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง, Nakhon Ratchasima, 30000, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby