รื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน

รื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน, Bangkok, 10200, Thailand

Categories
Working hours
Description รื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน เป็นกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ได้มีนโยบายจัดงานนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับเรื่องราวของวงการตำรวจไทยที่มีความน่าสนใจมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ซึ่งภารกิจของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเผยแพร่เรื่องราวที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านกิจกรรมอันหลากหลายในงานรื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้มีโอกาสเรียนรู้และซึมซับเรื่องราววิถีไทยได้อย่างเข้าใจง่าย จากการนำเสนอในรูปแบบสาระบันเทิงโดยใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือสามารถอ้างอิงได้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานรื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน
  • พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน, Bangkok, 10200, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby