ตลาดสดเทศบาลลำปลายมาศ

ตลาดสดเทศบาลลำปลายมาศ

Lam Plai Mat, 31130, Thailand