วัดบางพึ่ง - Watbangphung

วัดบางพึ่ง - Watbangphung

26 บ.บางพึ่ง ถ.พระราชวิริยาภรณ์16 ม.1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง, Amphoe Phra Padaeng, 10130, Thailand

Categories
Working hours
About วัดบางพึ่ง
พระครูสันตจิตตานุโยค(เจ้าอาวาส)
Tel.081-931-1548
พระปลัดเมธี (ผช.บางพึ่ง)Tel.084-556-7395
Mission เพื่อเผยแพร่หลักพระธรรมคำสอน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และแจ้งข่าวสารงานบุญ ที่ทางวัดจะจัดขึ้น
ให้แก่ญาติโยมอีกทางหนึ่ง
Description วัดบางพึ่ง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๗ โดยราษฎรบ้านบางพึ่งเป็นผู้สร้าง
ราษฎรบ้านบางพึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อสายจีนประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าว
และสวนหมาก จึงได้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดบางพึ่ง” มีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่า วัดบางพึ่งเป็นวัดที่พระเจ้าตากสินได้เคยนำทัพเรือเดินทางมาจากจันทบุรี
มาพักที่บริเวณวัดเพื่อจัดเตรียมทัพเข้าโจมตีพม่า ที่ค่ายโพธิ์สามต้น
กรุงศรีอยุธยาและ กรุงธนบุรี ซึ่งถูกพม่ายึดครองอยู่ หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกในปี พ.ศ. ๒๓๑๐ เหตุเพราะกองทัพ พระเจ้าตากสินได้มาพักทัพที่บริเวณสวนมะพร้าวและสวนหมากริมน้ำบ้านบางพึ่งนี้ นามของวัดจึงได้ชื่อ “วัดบางพึ่ง” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๘
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร

อาณาเขตวัดบางพึ่ง
ทิศเหนือ จดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศใต้ จดที่ธรณีสงฆ์
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก จดคลองบางพึ่ง
Founded พุทธศักราช ๒๓๔๗
  • 26 บ.บางพึ่ง ถ.พระราชวิริยาภรณ์16 ม.1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง, Amphoe Phra Padaeng, 10130, Thailand
  • Get Directions