สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

Bangkok, 10200, Thailand

Similar places nearby