หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องปฏิบัติการวิจัยดาราศาสตร์

หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องปฏิบัติการวิจัยดาราศาสตร์

Amphoe Muang Chiang Mai, 50200, Thailand

Categories
Working hours
About Sirindhorn Observatory Chiang Mai University
http://obs.science.cmu.ac.th/
Tell : 08-2386-8155 Fax : 053-892910 Email : [email protected]
Description ห้องปฏิบัติการวิจัยดาราศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 08-2386-8155 แฟกซ์ 053-892910 http://obs.science.cmu.ac.th
โครงการเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน http://www.astroschool.in.th

Similar places nearby